👩‍💼โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร

งานบริหารและพัฒนาระบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำเสนอองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ทั้ง 5 ด้าน รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้บุคลากรภายในคณะฯ ร่วมรับฟังและสามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันพุธที่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21 ) มทร.สุวรรณภูมิ เขตเหนือ503 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 330 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39003 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115156 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252616 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ