👷‍♀️👷‍♂️โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยอาจารย์อาทิมา ดวงจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 64 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท โททอล พรีคาสท์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากกระบวนการผลิต ขั้นตอนการทำงานและงานติดตั้งระบบพรีคาสท์คอนกรีต (Precast Concrete) มาปรับใช้ในการเรียนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริษัท โททอล พรีคาสท์ จำกัด382 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 962 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19112 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57898 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 195358 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ