✍️พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ไดซิน จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ไดซิน จำกัด โดยมี คุณเอกณัท สุวรรณศร Executive Vice President ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝังตัวของคณาจารย์ การวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตบัณทิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สนับสนุนการจัดฝึกอบรม รับนักศึกษาฝึกประสอบการณ์หรือสหกิจศึกษา ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุน ซึ่งกันและกัน เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


340 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 138 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21932 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34372 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171832 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ