เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

🚆บริษัท ไดซิน จำกัด เข้าเยี่ยมชมณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยคณาจารย์ในคณะฯ ให้การต้อนรับและพาบุคลากรจาก บริษัท ไดซิน จำกัด เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝังตัวของคณาจารย์ การวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตบัณทิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สนับสนุนการจัดฝึกอบรม รับนักศึกษาฝึกประสอบการณ์หรือสหกิจศึกษา ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา320 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 167 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6637 ครั้ง
  • ปีนี้ : 117097 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 130113 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ