เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บริการทางวิชาการในงานตรวจสอบโครงสร้างและประมาณราคาความเสียหายบ้านพักอาศัยไฟไหม้

          ศูนย์ทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ให้บริการทางวิชาการในงานตรวจสอบโครงสร้างและประมาณราคาความเสียหายบ้านพักอาศัยไฟไหม้ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยอาจารย์ปรัชญา ก้านบัว, อาจารย์ลาวัลย์ ขันเกษตร และอาจารย์ชลธิชา จีบตะคุ217 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 59 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 11065 ครั้ง
  • ปีนี้ : 77559 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 90575 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ