🚆แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, นายธนาพล สุขชนะ รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)ให้การต้อนรับและแนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรการเรียนการสอนให้กับ นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2, นายประสงค์ อุบลวัตร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และคณาจารย์ พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษามาสมัครเรียน เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS

#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ

#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel

#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ

#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS385 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 431 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17616 ครั้ง
  • ปีนี้ : 75802 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 213262 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ