🏫🖐โครงการบ้านน่าอยู่ด้วยกิจกรรม 5 ส พลัส

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการบ้านน่าอยู่ด้วยกิจกรรม 5 ส พลัส โดยได้รับเกียรติจากคุณสวินทร์ พงษ์เก่า ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ ตลอดจนเป็นการทบทวนความรู้ให้กับบุคลากรเดิมให้เข้าใจถึงแนวคิดและการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ที่ถูกต้องและสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรให้มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและบรรลุผลสำเร็จ
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS


191 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 384 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17569 ครั้ง
  • ปีนี้ : 75755 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 213215 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ