🗑 กิจกรรมแยก แลก รู้ กิจกรรมในรายวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย

         วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์, อาจารย์นิติวิศว์ แตงไทย, อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมแยก แลก รู้ กิจกรรมในรายวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และให้นักเรียนมีความตระหนักกับปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมออกบูท แนะแนวการศึกษาต่อ

#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS216 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 337 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17522 ครั้ง
  • ปีนี้ : 75708 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 213168 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ