เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

🛰โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

          วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ศรีวัฒนพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี กรุดพันธ์และดร.มาลียา ตั้งจิตเจษฎา นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศกร อู่วุฒิพงษ์ กรรมการผู้จัดการ และนายอรรถพล กดทรัพย์ ผู้อำนวยการการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่อง “อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งและระบบอัจฉริยะ” พร้อมทั้งพาเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการผลิตโคมไฟแอลอีดีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS


83 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 99 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 11105 ครั้ง
  • ปีนี้ : 77599 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 90615 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ