🛠โครงการฝึกอบรมและการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขามาตรวิทยามิติ

         ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร 33 ห้อง 302 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางด้านมิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต จัดโครงการฝึกอบรมและการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขามาตรวิทยามิติ โดย ดร.ธนาพล สุขชนะ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประธานเปิดโครงการฯ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านระบบมาตรวิทยา การใช้เครื่องมือวัดด้านมิติยุค 5G และความเข้าใจในการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ รวมไปถึงการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพ การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านมิติ ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสมาคมมาตรวิทยา แห่งประเทศไทยและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยรับเกียรติจาก พล.อ.ต.ดร.เพียร โตท่าโรง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ระบบมาตรวิทยา : หลักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผศ.ปฏิญาณ สุทธิเวทย์ บรรยายในหัวข้อ การสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ คุณพิสูจน์ พิมพ์โคตรและคุณกีรณา เหลืองหิรัญ เป็นกรรมการคุมสอบในการวัดผล

#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS200 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 407 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17592 ครั้ง
  • ปีนี้ : 75778 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 213238 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ