เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

🏞โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ การประปานครหลวง (โรงงานผลิตน้ำบางเขน)

          วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ (โรงงานผลิตน้ำบางเขน) คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง ชั้นปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการนำน้ำดิบจากแหล่งน้ำมาปรับสภาพให้เป็นน้ำประปา
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS


86 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 15 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 11021 ครั้ง
  • ปีนี้ : 77515 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 90531 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ