เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

💧โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี – สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) และ Waste Management Siam CO, Ltd. อาจารย์นิติวิศว์ แตงไทย หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขานำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐวุฒิ เจริญชนม์ นายช่างไฟฟ้า 6 และคุณสุปราณี ทองเหี่ยง หัวหน้างานดูแลลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่อง กระบวนการผลิตน้ำประปาพร้อมทั้งพาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สถานีผลิตน้ำประปาบางพระ 3 และ Waste Management Siam CO, Ltd. โดยได้รับเกียรติจาก คุณประจักษ์ สุตันรักษ์ รองผู้จัดการโรงงาน และคุณจำรัส รอบการ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเทคนิคคอล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่อง การจัดการระบบฝังกลบมูลฝอยอุตสาหกรรม พร้อมทั้งพาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบฝังกลบมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS


76 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 144 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 11150 ครั้ง
  • ปีนี้ : 77644 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 90660 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ