เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

🛰Digital Governance Thailand 2023 (DGT 2023) ภายใต้แนวคิดประจำปีคือ “Happiness Creation” #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล

          วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วย อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Digital Governance Thailand 2023 (DGT 2023) ภายใต้แนวคิดประจำปีคือ “Happiness Creation” #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานฯ ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสวนาจากวิทยากร ทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อให้ความรู้และไอเดียไปกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานด้านดิจิทัล พร้อมเร่งเครื่องให้ทุกองค์กรไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก รัฐหรือเอกชน ตลอดจน SMEs และ Service Provider และทุกคนเกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ยกระดับการทำงานและการทำธุรกิจ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเดินหน้าได้อย่างมั่นใจ สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS

 68 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 54 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 11060 ครั้ง
  • ปีนี้ : 77554 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 90570 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ