🤝💝โครงการ “เสือเหลียวหลัง ระบบรางหันตรา” อาสาพัฒนา

          ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย จังหวัดกาญจนบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดโครงการ “เสือเหลียวหลัง ระบบรางหันตรา” อาสาพัฒนา เพื่อเป็นการบูรณาการ การเรียน การสอน โดยให้นักศึกษานำความรู้ในรายวิชามาปรับปรุง “อาคารศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนสู่ชุมชน” และเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั้งนี้สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมระบบราง ขอขอบคุณกองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ชมรม Safety Forest และ ชมรม Moving Innovation ที่รวมสนับสนุนเงินทุนสำหรับจัดหาวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการครั้งนี้

#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS207 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 420 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17605 ครั้ง
  • ปีนี้ : 75791 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 213251 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ