🖲โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

          วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ได้มอบหมายให้ อาจารย์อนุชา ขวัญสุข ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยได้รับเกียรติจาก นายพัฒน์พล แก้วยม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองส่งเสริมคุณภาพ งานคุณภาพศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางและทิศทางการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพงศ์ เกิดลาภี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียน SAR ระดับหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ” ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ การประเมินคุรภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อให้ความรู้ในการเขียน SAR รอบ 9 เดือน ให้เป็นระบบพื้นฐานข้อมูลกลางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและอำนวยความสะดวกสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินงานประกันคุณภาพ ในรูปแบบการจัดทำรายงาน ตามที่กำหนดในระบบ พื้นฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ เป็นการบันทึกผลการดำเนินงานผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน หลักฐานอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินคณะกรรมการเพื่อนำเสนอรายงานในภาพของคณะ แก่ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS
 


221 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 320 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17505 ครั้ง
  • ปีนี้ : 75691 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 213151 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ