เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

👨‍🔧👩‍🔧โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ

          วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ, อาจารย์อนุชา ขวัญสุข, อาจารย์เมติญา ไถเหี้ยม ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วย หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม, หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการกับ นายเชิดชัย แสงศรี รองนายก อบต.หนองเพรางาย ประธานอสม.และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 - 12 โดยมีเป้าหมายร่วมกันพัฒนาชุมชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS119 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 29 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 11035 ครั้ง
  • ปีนี้ : 77529 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 90545 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ