เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

👩‍💻โครงการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายฯ ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินค่างาน และนำความรู้ที่ได้รับยื่นเอกสาร การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป16 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 72 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6092 ครั้ง
  • ปีนี้ : 16170 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 29186 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ