เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

⚡️โครงการพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี รุ่น 2

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี จัดอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  23 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ และเพื่อพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อมต่อพีแอลซี สำหรับการควบคุมระบบอัตโนมัติ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เข้าเยี่ยมชมการอบรมฯ และได้รับเกียรติจาก คุณนิธิศ ขอประดิษฐ์ R&D Manager บริษัท เอ พี ไซเคิล จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยายฯ พร้อมทั้งทีมงานจากคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดการอบรมฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการอบรมจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้18 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 62 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6082 ครั้ง
  • ปีนี้ : 16160 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 29176 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ