เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

⚡️โครงการพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี รุ่นที่ 2

⚡️โครงการพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี จัดอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิธิศ ขอประดิษฐ์ R&D Manager บริษัท เอ พี ไซเคิล จำกัด พร้อมด้วยทีมงานจากคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ พัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อมต่อพีแอลซีสำหรับการควบคุมระบบอัตโนมัติและได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการอบรมจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้


57 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 33 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 11039 ครั้ง
  • ปีนี้ : 77533 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 90549 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ