🔩โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำหลักสูตร Premium Course สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำหลักสูตร Premium Course สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมทั้งผู้บริหาร, อาจารย์/นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์, เจ้าหน้าที่, ตัวแทนจากสถานประกอบการจำนวน 4 แห่งและอาจารย์/นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจำนวน 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 75 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย บรรยายเรื่องอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยในปัจจุบัน – อนาคต, อาจารย์สราวุฒิ สิริเกษมสุข ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ บรรยายเรื่องแนวทางการฝึกปฏิบัติงานหลักสูตร Premium Course, อาจารย์บดินเดช จูมมณี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์และการเสวนา วิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตร Premium Course ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ณ ห้องประชุมริเวอร์ไรน์ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลสโฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี

#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS142 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 140 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21934 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34374 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171834 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ