🌉“โครงการรับงานบริการทางวิชาการแบบมีรายได้” กรณีศึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการกระทำผิดในงานวิศวกรรมหน่วยงานส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของ ป.ป.ช.

         เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิด โครงการรับงานบริการทางวิชาการแบบมีรายได้ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี “กรณีศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการกระทำผิดในงานวิศวกรรมหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางของ ปปช. พร้อมทั้งทีมงานอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดย คุณนราชัย มีอุระ หัวหน้าพนักงานไต่สวนของสำนักงาน ป.ป.ช. และ อาจารย์ยอดชาย สิงห์ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นวิทยากรบรรยายฯ ณ ห้อง 4204 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS145 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 397 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17582 ครั้ง
  • ปีนี้ : 75768 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 213228 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ