🚆เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

           วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (มทร.อีสาน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นและคณะ ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีดร.สราวุฒิ สิริเกษมสุข ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ชาติชาย ลีลาสิริวิไล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบขนส่งทางราง เสริมองค์ความรู้แก่สถาบันในเครือข่ายระบบราง ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2566
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS


114 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 192 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21986 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34426 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171886 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ