เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

📜พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบขนส่งทางราง ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

          วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมไพศาล ห์ลีละเมียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบขนส่งทางราง โดยรศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่คณาจารย์ที่เข้าฝึกอบรมฯ ซึ่งมี ดร.สราวุฒิ สิริเกษมสุข ผู้ช่วยคณบดี และ .ชาติชาย ลีลาสิริวิไล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เสริมองค์ความรู้แก่สถาบันในเครือข่ายระบบราง ระหว่างวันที่18 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการไทยไมซ์สเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย – เยอรมัน ขอนแก่น

#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS95 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 185 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 7194 ครั้ง
  • ปีนี้ : 17729 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 155189 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ