เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

🌉ร่วมตรวจสอบพร้อมเสนอแผนงานเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับงานบำรุงรักษา และการวางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องมือกลประจำปี สะพานภูมิพล

          เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ สะพานภูมิพล ดร.สราวุฒิ สิริเกษมสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชา เข้าร่วมหาลือกับ นายวินธ์ธร อูปคำ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รักษาการผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกัลปพฤกษ์ สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือกล สำหรับงานบำรุงรักษา สะพานภูมิพล พร้อมเสนอแผนงานเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับงานบำรุงรักษา และการวางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องมือกลประจำปี22 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 245 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1309 ครั้ง
  • ปีนี้ : 39238 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 52254 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ