เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

🌉ร่วมตรวจสอบพร้อมเสนอแผนงานเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับงานบำรุงรักษา และการวางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องมือกลประจำปี สะพานภูมิพล

          เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ สะพานภูมิพล ดร.สราวุฒิ สิริเกษมสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชา เข้าร่วมหาลือกับ นายวินธ์ธร อูปคำ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รักษาการผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกัลปพฤกษ์ สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือกล สำหรับงานบำรุงรักษา สะพานภูมิพล พร้อมเสนอแผนงานเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับงานบำรุงรักษา และการวางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องมือกลประจำปี

#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS107 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 174 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 7183 ครั้ง
  • ปีนี้ : 17718 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 155178 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ