เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

🤝 ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน รูปแบบออนไลน์

          วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน รูปแบบออนไลน์ โดยมีาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการระหว่างประเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดและกล่าวสุนทรพจน์โครงการฯ ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยอาชีวะเทคนิคปิโตรเคมีเหลียวหนิง และ ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลู่ปัน ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน-กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยจีนโพ้นทะเล 6

         โครงการนี้จัดขึ้นช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2566 โดยการอบรมจะมีระยะเวลา 6 ครั้งแต่ละครั้งใช้เวลา 2 ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมให้ผู้เรียนมีความชำนาญในความปลอดภัยเมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝึกอบรมทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการจำแนกระบุความเสี่ยง การใช้อุปกรณ์การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ การพันผ้าพันแผล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอดจนการใช้สัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยและให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้หลังจากการอบรมที่ได้รับไปปฏิบัติงานหลังจบหลักสูตรดังกล่าวได้จริง

#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS

 81 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 173 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6643 ครั้ง
  • ปีนี้ : 117103 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 130119 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ