เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการออกแบบทางอุตสาหกรรม CAD รูปแบบออนไลน์

     วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการออกแบบทางอุตสาหกรรม CAD รูปแบบออนไลน์ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา รองคณบดี และ อาจารย์รวินท์ธนัตถ์ ทิพย์เสนา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการฯ จัดโดยวิทยาลัยอาชีวะเทคนิคปิโตรเคมีเหลียวหนิง ประเทศจีน มีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์นนทบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน โดยโครงการนี้มีอาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการระหว่างประเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นผู้ประสานงานในการจัดโครงการ
     โครงการนี้จัดขึ้นช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566 โดยการอบรมจะมีระยะเวลา6 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 2 ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมให้ผู้เรียนมีความชำนาญในทักษะการเขียนแบบทางอุตสาหกรรมโดยใช้ซอร์ฟแวร์ CAD จัดฝึกอบรมทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเชี่ยวชาญในการอ่านแบบ การเขียนแบบการใช้เครื่องมือในการวัด เรียนรู้เทคนิคการเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ และการประกอบชิ้นส่วนทางวิศวกรรมตลอดจนสามารถเขียนแบบจำลองสองและสามมิติได้ หลังเสร็จสิ้นการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากวิทยาลัยอาชีวะเทคนิคปิโตรเคมีเหลียวหนิง ประเทศจีน


22 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 236 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1300 ครั้ง
  • ปีนี้ : 39229 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 52245 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ