เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ หมวดงานสถาปัตยกรรม ตามหลักการ Building Information Modeling (BIM) เพื่อประมาณการวัสดุ สำหรับอาคารพักอาศัย 2 ชั้น

🧑‍💻โครงการรับงานบริการทางวิชาการแบบมีรายได้ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี“การเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ หมวดงานสถาปัตยกรรม ตามหลักการ Building Information Modeling (BIM) เพื่อประมาณการวัสดุ สำหรับอาคารพักอาศัย 2 ชั้น”
     เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ อินทบุตร ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการรับงานบริการทางวิชาการแบบมีรายได้ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี “การเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ หมวดงานสถาปัตยกรรม ตามหลักการ Building Information Modeling (BIM) เพื่อประมาณการวัสดุ สำหรับอาคารพักอาศัย 2 ชั้น”จัดโครงการโดยอาจารย์ยอดชาย สิงห์ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา และ ได้รับเกียรติจากบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากร มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจากบุคคลภายนอก จัดขึ้น ณ ห้อง 4204 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี


23 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 280 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1344 ครั้ง
  • ปีนี้ : 39273 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 52289 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ