เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

🤝เข้าร่วมประชุมหารือปรึกษา MOU ในการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 (The 8th Rajamangala Manufacturing & Management Technology Conference 2023)

          วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย อาจารย์รวินท์ธนัตถ์ ทิพย์เสนา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เข้าร่วมประชุมหารือปรึกษา MOU ร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 มทร. / สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ / สถาบันไทย-เยอรมัน / สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย / สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย / สมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ และ สมาคมเครือข่ายราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ในการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 (The 8th Rajamangala Manufacturing & Management Technology Conference 2023) ณ โรงแรมอมารี พัทยา / โอโซ่ นอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS
#https://www.rmutsb.ac.th/home เว็บไซต์ มทร.สุวรรณภูมิ

 46 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 143 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 11149 ครั้ง
  • ปีนี้ : 77643 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 90659 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ