เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

👉👷👈โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้กิจกรรม “รู้จักฉันรู้จักเธอ”

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้กิจกรรม “รู้จักฉันรู้จักเธอ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาต่อระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพิ่มความเข้าใจด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคตในกิจกรรมมีครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาศูนย์นนทบุรีและศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2566 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

 13 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 270 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1334 ครั้ง
  • ปีนี้ : 39263 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 52279 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ