👉👷👈โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้กิจกรรม “รู้จักฉันรู้จักเธอ”

         เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้กิจกรรม “รู้จักฉันรู้จักเธอ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาต่อระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพิ่มความเข้าใจด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคตในกิจกรรมมีครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาศูนย์นนทบุรีและศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2566 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS
#https://www.rmutsb.ac.th/home เว็บไซต์ มทร.สุวรรณภูมิ

 137 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 177 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21971 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34411 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171871 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ