โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

        โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
 
 
         เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 
 
        การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาโดยมี ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นและ ดร.ปฐมาภรณ์ ชัยกูล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx นอกจากนี้ การศึกษาดูงานยังรวมถึงการเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถไฟ (DEPOT) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหลักและมีวิสัยทัศน์ที่สำคัญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบ EdPEx กับความก้าวหน้าในวิชาชีพสายสนับสนุน
 
 
        การจัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานครั้งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพในการศึกษาและการดำเนินงานของสถาบัน โดยหวังว่าจะนำมาซึ่งการปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันและอนาคต ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ แสดงความหวังว่าการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม สร้างความร่วมมือที่แน่นแฟ้นในหมู่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมทางวิชาการที่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายของโลกในอนาคต การเรียนรู้และการปรับปรุงตามเกณฑ์ EdPEx ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการศึกษา ซึ่งมทร.สุวรรณภูมิและมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ต่างมุ่งหวังว่าจะนำพาสู่การเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในด้านการศึกษาและการวิจัย สร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมและสังคมได้อย่างมีประสิทธิ
 

ข้อมูล/ภาพ : งานบริหารและพัฒนาระบบ
จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์
.....................................................................................................
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
🌐 #https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
🎥 #https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
Download รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่....................


Tag : ##RUS #Eng&Arch #ราชมงคล #ราชมงคลสุวรรณภูมิ

176 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 146 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21940 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34380 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171840 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ