⚙️ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สุพรรณบุรี

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สุพรรณบุรี
 
 
         วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สุพรรณบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเสวนาเพื่อเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่ออาจารย์นิเทศและการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่โดดเด่นเพื่อเข้าประกวดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ซึ่งมีสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 
 
 
โดยผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ  โดยนายธนาธร ถึงสุข นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถานประกอบการ บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด อาจารย์นิเทศ: รองศาสตราจารย์ ดร.ภัควัฒน์ จันทร์ตรี
 
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 โดยนางสาวโชติรัตน์ ศรีวิเชียร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถานประกอบการ บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซล แอนด์ โปรดักส์ จำกัด อาจารย์นิเทศ: รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ อินทบุตร
 
 
รองชนะเลิศอันดับ 2 โดยนายกัมปนาท  สิทธิโชติ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถานประกอบการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อาจารย์นิเทศ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะรบ วิชาลัย
 
 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  อินทบุตร ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นผู้มอบรางวัล เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ณ ห้องผกากรอง ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
 
 
ข้อมูล/ภาพ : สนง.ศูนย์สุพรรณบุรี
จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์
#คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ #RajamangalaUniversityofTechnologySuvarnabhumi #ราชมงคลสุวรรณภูมิ #มหาวิทยาลัยเเห่งความสุข #HappyUniversity #RUS #FEA #นนทบุรี #ราชมงคล #Dekราชมงคลสุวรรณภูมิ #PRRUS #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #Dek67 #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ #นวัตกรสร้างนวัตกรรม #สร้างผู้ประกอบการ #EV #ศูนย์การเรียนรู้ยานยนต์ไฟฟ้า #โครงการสหกิจศึกษา #ประกวดผลงานสหกิจศึกษา
.....................................................................................................
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
🌐 #https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
🎥 #https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
 
Download รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่....................
  


Tag : ##RUS #Eng&Arch #ราชมงคล #ราชมงคลสุวรรณภูมิ

295 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 352 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39025 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115178 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252638 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ