⚙️ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 
 
         วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มอบหมาย ดร.ณัฐชานันท์ อังศุเศรณี รองคณบดีประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเสวนาเพื่อเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่ออาจารย์นิเทศและการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่โดดเด่นเพื่อเข้าประกวดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ 
 
 
 
โดยผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
 
รางวัลชนะเลิศ  "การพัฒนาระบบหล่อเย็นการขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบอัตโนมัติด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์" โดยนายรัชชานนท์ อุบลราช
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 "การพัฒนาระบบควบคุมการหล่อเย็นในการขึ้นรูปอลูมิเนียมด้วยหน้าจอสัมผัส" โดยนางสาวเกษแก้ว แย้มนาม
 
 
รองชนะเลิศอันดับ 2 "การปรับปรุงเครื่องเคาะฝุ่นแบบอัตโนมัติด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ในกระบวนการนำเศษแก้วกลับมาใช้ใหม่" โดยนางสาวธัญสินี ผลอินทร์
 
 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ลือใจ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เป็นผู้มอบรางวัล เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ณ ห้อง 320318 อาคาร 32 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 
 
ข้อมูล/ภาพ : สนง.ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์
#คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ #RajamangalaUniversityofTechnologySuvarnabhumi #ราชมงคลสุวรรณภูมิ #มหาวิทยาลัยเเห่งความสุข #HappyUniversity #RUS #FEA #นนทบุรี #ราชมงคล #Dekราชมงคลสุวรรณภูมิ #PRRUS #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #Dek67 #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ #นวัตกรสร้างนวัตกรรม #สร้างผู้ประกอบการ #EV #ศูนย์การเรียนรู้ยานยนต์ไฟฟ้า #โครงการสหกิจศึกษา #ประกวดผลงานสหกิจศึกษา
.....................................................................................................
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
🌐 #https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
🎥 #https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
 
Download รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่....................
 


192 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 223 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 22017 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34457 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171917 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ