"คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและพนักงานจากบริษัทเอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์"

"คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและพนักงานจากบริษัทเอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์"
 
 
          เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยอาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา รองคณบดี และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ให้การต้อนรับ คุณสุรชัย ชัยณรงค์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฎิบัติการ ผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ในการปรึกษาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (Premium course) และเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งพนักงานของบริษัทเข้าศึกษาในหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (ห้องเรียนพิเศษ) เสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในงานอุตสาหกรรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ณ อาคาร 8 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้
 
 
 
ข้อมูล/ภาพ : งานวิชาการและวิจัย
จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์
#คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ #RajamangalaUniversityofTechnologySuvarnabhumi #ราชมงคลสุวรรณภูมิ #มหาวิทยาลัยเเห่งความสุข #HappyUniversity #RUS #FEA #นนทบุรี #ราชมงคล #Dekราชมงคลสุวรรณภูมิ #PRRUS #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #Dek67 #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ #นวัตกรสร้างนวัตกรรม #สร้างผู้ประกอบการ #EV #ศูนย์การเรียนรู้ยานยนต์ไฟฟ้า
.....................................................................................................
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
🌐 #https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
🎥 #https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS


153 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 171 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21965 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34405 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171865 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ