⚙️ นักศึกษาวิศวกรรมสร้างสรรค์โอกาสเรียนรู้ให้เยาวชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพะยาผ่านโครงการ “ค่ายอาสาวิศวกรรมพัฒนาชุมชน ศูนย์สุพรรณบุรี”

นักศึกษาวิศวกรรมสร้างสรรค์โอกาสเรียนรู้ให้เยาวชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพะยาผ่านโครงการ
“ค่ายอาสาวิศวกรรมพัฒนาชุมชน ศูนย์สุพรรณบุรี”
 
 
 
เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ค่ายอาสาวิศวกรรมพัฒนาชุมชน ศูนย์สุพรรณบุรี” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพะยา ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 

ในโครงการนี้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ บริเวณรอบๆวัด ในขณะที่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทาสีพื้นด้วยสีสันหลากหลายและรูปทรงตัวเลขต่างๆ เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการของเด็กเล็ก การจัดโครงการครั้งนี้ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งสองสาขาได้พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยเหลือชุมชนให้ได้รับโอกาสที่ดีขึ้น
 
 
 
ข้อมูล/ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี
จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์
 
#คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ #RajamangalaUniversityofTechnologySuvarnabhumi #ราชมงคลสุวรรณภูมิ #มหาวิทยาลัยเเห่งความสุข #HappyUniversity #RUS #FEA #นนทบุรี #ราชมงคล #Dekราชมงคลสุวรรณภูมิ #PRRUS #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #Dek67 #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ #นวัตกรสร้างนวัตกรรม #สร้างผู้ประกอบการ #ค่ายอาสาวิศวกรรมพัฒนาชุมชนศูนย์สุพรรณบุรี #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพะยา
.....................................................................................................
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
 
Download รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่....................


Tag : ##RUS #Eng&Arch #ราชมงคล #ราชมงคลสุวรรณภูมิ #คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ





288 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 941 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19091 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57877 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 195337 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ