คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการราชมงคล ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 “เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสู่การยั่งยืนในอุตสาหกรรม” พร้อมด้วยอาจารย์ภายในคณะร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
 
โดยสมาคมเครือข่ายราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและจัดการ (Association of Rajamangala Network of Manufacturing and Management Technology : RNMT) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เจ้าภาพประจำปี 2567 พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายราชมงคลทั่วประเทศอีก 8 แห่ง
 
 
 
ข้อมูล/ภาพ :
จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์
 
#คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ #RajamangalaUniversityofTechnologySuvarnabhumi #ราชมงคลสุวรรณภูมิ #มหาวิทยาลัยเเห่งความสุข #HappyUniversity #RUS #FEA #นนทบุรี #ราชมงคล #Dekราชมงคลสุวรรณภูมิ #PRRUS #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #Dek67 #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ #นวัตกรสร้างนวัตกรรม #สร้างผู้ประกอบการ #การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการครั้งที่9 
.....................................................................................................
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
 
Download รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่....................


Tag : #RUS # Engineering # Architecture #ราชมงคล #ราชมงคลสุวรรณภูมิ #คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

365 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 930 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19080 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57866 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 195326 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ