นักศึกษาโครงการฝึกอบรมอาชีพช่างตัดผมชาย ออกหน่วยบริการตัดผมให้ศิษย์พระดาบสชาย รุ่นที่ 47 ครั้งที่ 2

นักศึกษาโครงการฝึกอบรมอาชีพช่างตัดผมชาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ
ออกหน่วยบริการตัดผมให้ศิษย์พระดาบสชาย รุ่นที่ 47 ครั้งที่ 2

 

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567  นักศึกษาโครงการฝึกอบรมอาชีพช่างตัดผมชาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกหน่วยบริการตัดผมให้ศิษย์พระดาบสชาย รุ่นที่ 47 ครั้งที่ 2โรงเรียนพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ โดยอาจารย์ชิดกานท์ ขุนเอียด หัวหน้าโครงการฯได้มอบหมายให้นางสาวภินัญนัฏฐ์ โชคอำนวย วิทยากรประจำโครงการฯ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปใช่ประโยชน์เพื่อสังคม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน

ข้อมูล/ภาพ: อาจารย์ชิดกานท์ ขุนเอียด
จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

.....................................................................................................
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
 
Download รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่....................


Tag : #RUS # Engineering # Architecture #ราชมงคล #ราชมงคลสุวรรณภูมิ #คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

287 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 416 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17601 ครั้ง
  • ปีนี้ : 75787 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 213247 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ