คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มอบหมายให้อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ รองคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


โดยมีผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้นำนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากทั้ง 3 ศูนย์พื้นที่เข้าร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา และการเรียนรู้กระบวนการทำงานผ่านกิจกรรมกลุ่ม ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา โดยตลอดระยะเวลาการจัดโครงการ นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

ข้อมูล/ภาพ: งานพัฒนานักศึกษา
จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

.....................................................................................................
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
 
Download รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่....................

 Tag : #RUS # Engineering # Architecture #ราชมงคล #ราชมงคลสุวรรณภูมิ #คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

426 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 409 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17594 ครั้ง
  • ปีนี้ : 75780 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 213240 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ