คณะวิศวฯ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ศูนย์สุพรรณบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ
จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ศูนย์สุพรรณบุรี
เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำศูนย์สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์" ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ศูนย์สุพรรณบุรี ณ ห้อง 4302 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมโยธา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี


โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ จันทสุทโธ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเตรียมตัวก่อนการเข้าสถานประกอบการ การใช้ชีวิตในสถานประกอบการ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ” พร้อมทั้งแนะนำคู่มือและแบบฟอร์มโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองในสถานประกอบการ

 

ข้อมูล/ภาพ: นางสาววิรดา ปริญญาวโรดม
จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

.....................................................................................................
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
 
Download รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่....................


Tag : #RUS #Eng #Arch #Engineering #Architecture #ราชมงคล #ราชมงคลสุวรรณภูมิ #คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

304 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 405 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39078 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115231 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252691 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ