วิศวะ ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567 และการสัมมนาศึกษาดูงานโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

วิศวะ ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567
และการสัมมนาศึกษาดูงานโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง รองคณบดี และนางสาวอาภาวรรณ มีโภคกิจ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567 และการสัมมนาศึกษาดูงานโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน จัดโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 27–28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “บทบาทและกลไกความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและการศึกษา ในการพัฒนากำลังคนทางวิศวกรรมแห่งอนาคต”และ“ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนล่าง และทิศทางความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน นำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาและงานวิชาการ 

ข้อมูล/ภาพ:นางสาวอาภาวรรณ มีโภคกิจ
จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

.....................................................................................................
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
 
Download รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่....................

 Tag : #RUS #Eng #Arch #Engineering #Architecture #ราชมงคล #ราชมงคลสุวรรณภูมิ #คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

136 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 317 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38990 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115143 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252603 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ