โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนสโมสรนักศึกษาทั้ง 3 ศูนย์พื้นที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมให้ความรู้และทักษะกระบวนการประกันคุณภาพ กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบ้าน ภายใต้นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมพระพิรุณ - ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา341 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 442 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39115 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115268 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252728 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ