โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ , อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ดีงามของศิลปวัฒนธรรม เป็นการปลูกฝัง อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสามัคคีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นการประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์ (ประเภททีม ๆ ละไม่เกิน 4 คน แบ่งตามคณะ) โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมคณะศิลปศาสตร์ 2 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 และรางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2, ทีมคณะศิลปศาสตร์ 1,ทีมคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 และ 2 เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)


329 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 401 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39074 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115227 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252687 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ