พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริการด้านวิชาการและงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริการด้านวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) โดยคุณธีวัต อมรธาตรี กรรมการบริษัท การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคณาจารย์ การบริการวิชาการ การวิจัย และร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สนับสนุนจัดการฝึกอบรม รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมอื่น ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)299 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 380 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39053 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115206 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252666 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ