ภาพบรรยากาศ การต้อนรับและแนะนำสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์แก่บุคคลากรจากบริษัท C.C.S. ADVANCE TECH จำกัด

อาจารย์บดินเดช จูมมณี หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขา ให้การต้อนรับและแนะนำสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์แก่บุคลากรจาก บริษัท C.C.S. ADVANCE TECH จำกัด พร้อมหารือแนวทางสร้างความร่วมมือด้านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การใช้งานเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC) และงานวัดละเอียดในงานอุตสาหกรรมให้กับพนักงานบริษัท C.C.S. ADVANCE TECH จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร 15 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


214 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 891 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19041 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57827 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 195287 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ