โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงเช้า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงเช้า) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส , ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ
อัครเอกฒาลิน , ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ และ ศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันและมีการเปิดเวทีเสวนาแนวทางการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
เขตเหนือ232 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 179 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21973 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34413 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171873 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ