โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงบ่าย)

คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงบ่าย) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี อ่านเปรื่อง , ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ธัญรส , ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน , ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ และศาสตราจารย์ ดร.ศากุล บุญอิต เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ " การทำวิจัยและการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ" และมีการเปิดเวทีเสวนาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์ในศูนย์พื้นที่ เกิดความรู้ ความเข้าใจ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ


348 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 277 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38950 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115103 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252563 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ