โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

          ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 320318 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อาจารย์อนุวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 การปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ เกิดลาภี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สหกิจศึกษา เพื่อการพัฒนานักศึกษา“วิศวฯ” และหัวข้อแนะนำคู่มือ และแบบฟอร์มโครงการสหกิจศึกษา
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS


276 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 412 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39085 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115238 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252698 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ