โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์สุพรรณบุรี

ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร 2 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศูนย์สุพรรณบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 การปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ อินทบุตร ผู้ช่วยคณบดี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวการเข้าสถานประกอบการการใช้ชีวิตในสถานประกอบการ” และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว เกตุแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“การแนะนำคู่มือและแบบฟอร์มโครงการสหกิจศึกษา”

#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS


300 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 321 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38994 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115147 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252607 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ