กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม

         เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565  ดร. สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 จำนวน 80 คน ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี


210 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 182 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21976 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34416 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171876 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ