ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

         ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของคณะ รวมถึงพิจารณาแผนปฏิบัติงานตามภารกิจในด้านต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้างาน เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมสวนใหญ่ อาคาร 7 ชั้น 2 ศูนย์นนทบุรี เขตใต้


224 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 972 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19122 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57908 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 195368 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ