กิจกรรมแนะนำ โครงการ AP OPEN HOUSE 2023 และ โครงการนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมแนะนำโครงการ AP OPEN HOUSE 2023 และโครงการนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 126 คน204 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 167 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21961 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34401 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171861 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ